0

Algemeen

Zijn er kosten verbonden aan deelname aan Inkoop XL?

Voor eerstelijns zorgverleners zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan Inkoop XL.

Inkoop XL ontvangt van de leveranciers een klein deel van de gerealiseerde besparingen als percentage van de omzet. Voor Inkoop XL is dit een extra prikkel om de beste partijen voor de eerstelijn te contracteren, zodat bestellingen tot stand komen.

Moeten mijn inkoopbehoeften qua tijd gelijk lopen met andere deelnemers?

Nee, u kunt altijd instappen op een moment dat het schikt en voor de duur die gewenst is.

Stuurt Inkoop XL alleen op prijs?

Nee absoluut niet. Wij doen offertevergelijkingen altijd op basis van de beste prijs / prestatieverhouding, ook wel bekend als Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Alleen als er geen kwalitatief onderscheid is te maken tussen de levering van een product of dienst zal op laagste prijs worden gegund. Bij het formuleren van de juiste gunningscriteria worden experts van het inkoopadviesbureau Pro 10 ingezet en vindt overleg plaats met deelnemers. Hierdoor bent u er zeker van dat alleen de beste leveranciers worden gecontracteerd tegen passende voorwaarden.

Hoe wordt Inkoop XL gefinancierd?

Inkoop XL ontvangt van de leveranciers een klein deel van de gerealiseerde besparingen als percentage van de omzet. Voor Inkoop XL is dit een extra prikkel om de beste partijen voor de eerstelijn te contracteren, zodat bestellingen tot stand komen.

Bestellen

Ben ik tot iets verplicht na het activeren van een product of dienst?

Nee. In al onze voorwaarden is opgenomen dat er op geen enkele wijze een afnameverplichting geldt voor een deelnemer van Inkoop XL. 

Welke voorwaarden zijn van toepassing als ik een bestelling plaats?

In de regel verplicht u zich per bestelling. Contracten met een langere looptijd zijn eenvoudig opzegbaar. Zie de specifieke voorwaarden die gekoppeld zijn aan ieder product of dienst.

Kan ik met de inlogcode die ik van Inkoop XL ontvang gelijk bestellingen plaatsen bij de leveranciers?

Nee, naast de Inkoop XL inlogcode ontvangt u van de leveranciers die gebruik maken van eigen inlogcodes uw unieke inlogcode. Hiertoe moet u eerst instemmen met de voorwaarden die verschijnen als u de gewenste leverancier aanklikt. Over het algemeen ontvangt u binnen 24 uur uw inlogcode van de betreffende leverancier. Ook zijn er leveranciers die gebruik maken van een bestelformulier of kortingscodes. Dit wordt vanzelf duidelijk in de bestelomgeving van onze website als u de gewenste leverancier selecteert.

Aanmelden

Hoe kan ik gebruikmaken van de bestelomgeving van Inkoop XL?

Nadat u zich geregistreerd heeft als deelnemer, ontvangt u binnen 1 werkdag een wachtwoord. Hiermee kunt u inloggen in de bestelomgeving. In die omgeving kunt u kiezen welke leveringen en diensten u wenst af te nemen. Ook ziet u hier speciale aanbiedingen en kunt u deelnemers uitnodigen om nieuwe gezamenlijke trajecten op te starten. U kunt zich registreren via https://www.bestel.inkoopxl.nl/register of door contact met ons opnemen via info@inkoopxl.nl of 070-3819724.

Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten

Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten dan kunt u via https://bestel.inkoopxl.nl/login een nieuw wachtwoord aanvragen.

Voor een nieuwe gebruikersnaam dient u zich opnieuw te registreren via https://bestel.inkoopxl.nl/register

Ook kunt u contact met ons opnemen via info@inkoopxl.nl of 070-3819724. Wij helpen u dan graag verder..

Contracten

Zit ik aan een langlopend contract vast?

In de regel verplicht u zich per bestelling. Contracten met een langere looptijd zijn eenvoudig opzegbaar. Zie de specifieke voorwaarden die gekoppeld zijn aan ieder product of dienst.

Hoe worden leveranciersprestaties bewaakt?

U bent als opdrachtgever in de basis zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de prestaties van de leveranciers. Wij wensen tevreden deelnemers en goed presterende leveranciers. Daartoe zullen wij periodiek een tevredenheidsonderzoek / leveranciersevaluatie uitvoeren. Mochten hier verbeterpunten uit naar voren komen dan zullen wij deze met de desbetreffende leveranciers bespreken en passende maatregelen treffen. Ook kunt u uw (on)tevredenheid bij ons kenbaar maken zodat wij direct maatregelen kunnen treffen. Wij bewaken de juiste tariefstelling door steekproeven uit te voeren. Indien leveranciers zich niet aan de afspraken houden, staat hier een boete op. Dit is contractueel bedongen.

Levering

Hoe weet ik dat de leverancier de Inkoop XL voorwaarden op mijn bestellingen toepast?

Op het moment dat u een product of dienst activeert, ontvangt de leverancier via het platform uw contactgegevens. Daarmee wordt u geregistreerd als Inkoop XL deelnemer en zijn de kortingen van toepassing. Inkoop XL ontvangt kopieën van de facturen, zodat steekproefsgewijs een check kan plaatsvinden.